Aktuelt stoff for bønder og veterinærer

Under siden "Praktisk forebygging av mjølkefeber" vil du finne forslag til hvordan mjølkefeber hos mjølkekyr kan forebygges både på små og større garder, løsdrifter og båsfjøs.

Se også hvordan vi håndterer skjult (subklinisk) ketose hos mjølkekyr på Nordøyane i Møre og Romsdal.

Du kan melde deg på epostlister om du ønsker å bli oppdatert når det blir gjort større endringer på sidene.