Praktisk håndtering av skjult (subklinisk) ketose hos mjølkekyr

Oppdatert 15.10.2021; se også Oppdateringslogg nederst på siden med mulighet for påmelding epostliste for større oppdateringer.

'Roten til alt vondt...'

Ved klinisk ketose begynner kua å vrake fôr og mjølkemengden går ned, vanligvis 2 uker til 2 måneder etter kalving.

Ved subklinisk ketose er tegnene på at noe ikke er optimalt mer skjult.

MEN: Følgene av at kyrne står med skjult ketose kan være mange:

Undersøking for skjult ketose

Ettersom det ikke er tydelige sykdomstegn ved skjult ketose, må en ty til analyser av blod og mjølk med hensyn på ketonlegemer. Omfattende studier må til for å finne en grenseverdi av ketonlegemer som kan gi problemer for kyrne.

Det finnes strips som måler ketonlegemer i mjølk; Ketolac/Health Mate BHB Milk. Disse er lettvinte å bruke, men vanskelig å tolke. Hvis en velger grenseverdi på 100 µmol/L vil en få utslag på de fleste kyr som har skjult ketose (høy sensitivitet), men også på kyr som ikke har problemer (lav spesifisitet / mange falske positive). Hvis en velger grenseverdi på 200 µmol/L vil en ikke avdekke like mange kyr som kan ha problem med skjult ketose (lav sensitivitet), men hindre at en setter i gang med arbeidskrevende og kanskje unødvendige tiltak som en grenseverdi på 100 µmol/L kan føre til.

Blodanalyser med hensyn på ketonlegemer gir tallverdier i motsetning til stripsene beregnet på mjølk. Kapillærblod tas fra haletuppen på kua (Alvarenga et al. 2019), tilsvarende som fra fingeren på mennesker ved blodsukkermåling, med en sikkerhetslansett beregnet på tykk hud. Vi kan bruke billige blodsukkerapparat som brukes av diabetikere og få svar på direkten. FreeStyle Precision Neo er et blodsukkerapparat som måler ketonlegemer (β-hydroksybutyrat) i tillegg til blodsukker. Dette apparatet er testet på kyr og gir pålitelige resultater.

Forskningsresultater

Det er gjort flere STORE undersøkinger i utlandet om sammenhengen mellom ketonverdier i tidlig laktasjon og senere mjølkeproduksjon og sjukdom (for fagartikler: Ospina et al. 2013; McArt et al. 2013; Walsh et al. 2009). Ved å analysere for β-hydroksybutyrat 3 til 14 dager etter kalving med grenseverdier mellom 1,0 til 1,4 mmol/L ble følgende kontrollprogram foreslått:

Kontrollprogram anbefalt til bøndene på Nordøyane i Møre og Romsdal

Blodprøve og analyse med blodsukkerapparat av kyr 3 til 14 dager etter kalving, gjerne også senere eller ved ketose-mistanke.

KET (β-hydroksybutyrat)-verdien bør være under 1,2 mmol/L (eventuelt under 1,0 mmol/L første uke etter kalving (Walsh et al. 2007). Ved klinisk ketose er verdiene gjerne over 3,0 mmol/L).

Tiltak hvis ei eller flere kyr får "positive" KET-verdier over 1,2 mmol/L etter kalving:

Prosedyre for blodanalyse av β-hydroksybutyrat

Se også YouTube-video lenger nede på siden.

Klipp frem et bart område på haletuppen til kua og sprit av.

Klargjør blodsukkerapparatet og ketonstrimmelen:

Her skulle det vært et bilde

Hvis feilmelding "E-1" vises i displayet skyldes dette at apparatet er for kaldt. Varm i hånden og sett inn samme teststrimmel på nytt.

Ta tak i haletuppen, hold hår unna ved hjelp av ei hånd og med den andre punkter huden ved hjelp av sikkerhetslancetten. Hold haletuppen nedover og "mjølk fram" en bloddråpe. Praktisk tips: hold hår og fuktighet unna bloddråpen. (Veterinærer kan selvfølgelig bruke halevenen som ved vanlig blodprøvetaking.)

Påfør blod på enden av teststrimmelen:

Her skulle det vært et bilde

Litteratur

Alvarenga EA, Moreira GHFA, Facury Filho EJ, Leme FOP, Moreira TF, Carvalho AU. 2019. Evaluation of different sites for blood collection for β-hydroxybutyrate assessment in dairy cows using hand-held meter. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia 71 (4): 1425-1427. (Artikkel som anbefaler uttak av kapillærblod fra haletuppen)

McArt JAA, Nydam DV, Oetzel GR, Overton TR, Ospina PA. 2013. Elevated non-esterified fatty acids and β-hydroxybutyrate and their association with transition dairy cow performance. The Veterinary Journal 198 (3): 560-570. (Tung betalingsartikkel, for spesielt interesserte)

Ospina PA, McArt JA, Overton TR, Stokol T, Nydam DV. 2013. Using nonesterified fatty acids and β-hydroxybutyrate concentrations during the transition period for herd-level monitoring of increased risk of disease and decreased reproductive and milking performance. Veterinary Clinics Food Animal Practice 29 (2): 387-412. (Tung betalingsartikkel, for spesielt interesserte)

Piantoni P, Allen MS. 2015. Evaluation of propylene glycol and glycerol infusions as treatments for ketosis in dairy cows. Journal of Dairy Science 98 (8): 5429-5439 (Fagartikkel som anbefaler propylenglycol, for spesielt interesserte)

Walsh RB, Walton JS, Kelton DF, LeBlanc SJ, Leslie KE, Duffield TF. 2007. The effect of subclinical ketosis in early lactation on reproductive performance of postpartum dairy cows. Journal of Dairy Science 90 (6): 2788-2796 (Fagartikkel om nedsatt reproduksjon ved subklinisk ketose første to uker etter kalving)

Oppdateringslogg

Du kan melde deg på epostliste om du ønsker å bli oppdatert når det blir gjort større endringer på sidene.

15.10.2021 - 1-litersflasker med propylenglykol fås kjøpt hos Nessemaskin

28.09.2021 - 5-liters kanner med propylenglycol leveres ikke lenger. 1-liters flasker vil snart være leveringsklare fra Nessemskin.

20.07.2020 - Kommentarer til litteraturhenvisningene.

13.07.2020 - Mulighet til å melde seg på epostliste for større oppdateringer.

05.07.2020 - YouTube-video lagt ut på siden.

01.07.2020 - Link til YouTube-video: Test for subklinisk ketose.

14.05.2020 - Nytt domene: drarvidsteen.no

05.04.2020 - Beskrivning av uttak av kapillærblod fra haletuppen for blodanalyse av ketonlegemer.

22.03.2020 - Dosering ved eventuell bruk av PLUSS Energibalanse Flytende øket til 750 mL som éngangsdose (Piantoni og Allen 2015).

08.03.2020 - Vitenskapelige artikler listet under Litteratur (fag-/review-artikler for veterinærer og spesielt interesserte).

15.05.2019 - Hvis feilmelding "E-1" vises i displayet etter at teststrimmelen er satt inn, skyldes dette at apparatet er for kaldt. Varm i hånden og sett inn samme teststrimmel på nytt.